Wsparcie dla Wspierających w Gdańsku

Wsparcie dla Wspierających” pod takim hasłem 10 czerwca w Bibliotece w Kokoszkach odbyło się spotkanie poświęcone podsumowaniu działań, które udało się w Gdańsku zrobić niosąc pomoc ofiarom wojny w Ukrainie, jak też ocenie dzisiejszej sytuacji i dostrzeżeniu dalszych wyzwań jakie w związku z tym stoją przed naszym społeczeństwem. Była to cenna i żywa dyskusja, która jak zauważyli uczestnicy jest motywacją do kolejnych działań. W śród obecnych głos zabrali Monika Chabior, zastępczyni prezydenta Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania, Dobrawa Morzyńska z Fundacji Gdańskiej, Anna Fabiszewska z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, Renata Kardasz z Urzędu Pracy w Gdańsku, Edyta Zaleszczak-Dyks z Gdańskie Centrum Świadczeń oraz Piotr Szeląg wice prezes Pozytywnych Inicjatyw gospodarz i inicjator spotkania.