Posiedzenie Rady Programowej ULO

W siedzibie Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego im. Pawła Adamowicza w Gdańsku odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Programowej szkoły powołanej przez Rektora Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Piotr Stepnowskiego. Obecni na nim byli dr Piotr Szeląg- wiceprezes Pozytywnych Inicjatyw, prorektor Uniwersytetu Gdańskiego dr hab. prof. UG Arnold Kłonczyński, dr Barbara Wikieł, prof. PG z Politechniki Gdańskiej, dr hab. Małgorzata Grembecka z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, dyrektor ULO Waldemar Kotowski oraz wicedyrektor ds. rozwoju ULO dr Michał Kierzkowski.

Omówione zostały szczegółowe kwestie dotyczące działań uczelni na rzecz szkoły takie jak między innymi: udział uczniów w zajęciach akademickich, zaangażowanie wykładowców w zajęcia dodatkowe i koła zainteresowań odbywające się w ULO czy opieka mentorska. Podjęto również kwestię uczestnictwa uczniów w programach, projektach oraz wydarzeniach realizowanych przez uczelnie patronackie. Przed wszystkimi zapowiada się pracowity rok.