Nagroda Specjalna Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla Pozytywnych Inicjatyw

Pozytywne Inicjatywy otrzymały Nagrodę Specjalną Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej podczas Gali Nagrody Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego, która odbyła się już po raz 28 w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.

Ta przyznawana od 1994 roku nagroda stanowi unikalny przykład uznania dla działań organizacji pozarządowych. Jej idea i koncepcja realizacji została przygotowana przez Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych. Od roku 1999 inicjatywę tę wspiera Marszałek Województwa Pomorskiego, który wspólnie z Wojewodą Pomorskim promuje i współfinansuje to przedsięwzięcie. Od 2004 roku do grona stałych organizatorów dołączył Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, fundując nagrodę dla organizacji działającej na rzecz ochrony środowiska i edukacji ekologicznej. Od kilku lat organizacyjnie i finansowo Nagrodę wspiera Europejskie Centrum Solidarności.