Zarząd

Arkadiusz Gawrych

Prezes Zarządu

Piotr Szeląg

Wiceprezes Zarządu

Sebastian Krawczyk

Wiceprezes Zarządu

Irena Kabecka

Wiceprezes Zarządu

Paweł Pustelnik

Członek Zarządu