Rusza rekrutacja do Publicznego Pozytywnego Przedszkola w Swarzewie

Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku od 3 do 6 lat do naszego nowego Publicznego Pozytywnego Przedszkola w Swarzewie, które rozpocznie swoją działalność od września 2019 roku. Rekrutacja do BEZPŁATNEJ placówki rozpoczyna się już 8 kwietnia!

Dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Puck przyjmowane są do placówki na podstawie złożonego wniosku o przyjęcie dziecka do Publicznego Pozytywnego Przedszkola  w Swarzewie (załącznik nr 1) i dołączonych zdjęć legitymacyjnych (1 szt.) w postępowaniu rekrutacyjnym w oparciu o kryteria ustawowe oraz kryteria dodatkowe. Wszystkie z nich dostępne są w załączniku „zasady rekrutacji”

Rekrutacja dzieci spoza Gminy Puck na wolne miejsca w oddziale przedszkolnym w Publicznym Pozytywnym Przedszkolu w Swarzewie możliwa będzie również od 08 kwietnia do 30 sierpnia 2019 r. W tym terminie rodzice składają wypełniony wniosek do sekretariatu Szkoły Podstawowej Małe Morze w Pucku przy ul. Przebendowskiego 12

Wszystkich dodatkowych informacji udzielamy pod numerem telefonu:

+ 58 650-85-64 lub 609-325-209

Dokumenty rekrutacyjne:

 Zasady rekrutacji

Załącznik nr 2 – zaświadczenie o wielodzietności

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

Załącznik nr 4 – Oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do oddziału przedszkolnego w Publicznym Pozytywnym Przedszkolu w Swarzewie.

Załącznik nr 5 – Oświadczenie rodziców o wysokości miesięcznego średniego dochodu na osobę w rodzinie

Załącznik nr 6 – Oświadczenie rodzica o zadeklarowaniu ilości godzin korzystania   z wychowania przedszkolnego

Załącznik nr 7 – Oświadczenie  w sprawie uczęszczania dziecka na lekcje religii, etyki

Załącznik nr 8 – Oświadczenie  w sprawie wyrażenia zgody na objęcie dziecka opieką zdrowotną

Załącznik nr 9 – Obowiązek informacyjny

Załącznik nr 10 – Zgoda na przetwarzanie wizerunku dziecka