Pozytywne Inicjatywy

to grupa organizacji zajmującą się szerokimi działaniami na rzecz rozwoju lokalnych społeczności, zwłaszcza poprzez tworzenie instytucji edukacyjnych i opiekuńczych.

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do szerokiej oferty bezpłatnej lub niskopłatnej opieki i edukacji opartej na nowoczesnych metodach i narzędziach. W swoich działaniach opieramy się na zasadzie otwartości i współpracy, starając się rozwijać i kształtować kreatywność, przedsiębiorczość oraz wrażliwości na los innych.

Zobacz więcej

Nasze działania

Naszymi działaniami obejmujemy osoby należące do różnych grup wiekowych i środowisk. Ich celem jest wyposażenie w konkretne narzędzia będące realną odpowiedzią na pojawiające się potrzeby.

Nasze placówki oświatowe

W prowadzonych przez nas placówkach dzieci i młodzież mają możliwość wszechstronnego rozwoju w atmosferze otwartości i tolerancji oraz wzajemnego szacunku opartego na wartościach. Nauczyciele i wychowawcy starają się kierować rozwojem uczniów tak by pobudzać w nich kreatywność i umiejętność zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce. Jako kluczowy impuls poznawczy uznajemy bezpośrednie doświadczenie wychowanków.

Działania społeczne

Wierzymy głęboko w ideę społeczeństwa obywatelskiego opartego na współdziałaniu osób i instytucji. Nasze inicjatywy kierujemy do tych, którym grożą rożnego rodzaju wykluczenia takim jak osoby bezrobotne, osoby z wyzwaniami czy też osoby starsze, pracując na rzecz ich aktywizacji i integracji.

Projekty

Przygotowujemy i realizujemy projekty, których celem jest rozwój umiejętności i poszerzenie wiedzy osób chcących pogłębiać swoje kompetencje. Dają one możliwości znalezienia atrakcyjniejszych ofert na rynku pracy.

Ochrona zdrowia

Przekaż nam 1,5% podatku

KRS: 0000404767

Nasi partnerzy

Jesteśmy otwarci na potencjał i doświadczenie innych, dlatego prowadzimy stałą współpracę przy realizacji wspólnych projektów między innymi z:

Kontakt

Adres
ul. Elizy Orzeszkowej 11
84-100 Puck
Godziny otwarcia sekretariatu
Poniedziałek — Piątek
8:00 — 16:00
Telefon do sekretariatu
58 350 61 41
FAX
58 350 61 10