O fundacji

Pozytywne Inicjatywy to grupa niezależnych i apolitycznych organizacji. Powołali je ludzie wywodzący się z różnych środowisk, których połączyła chęć działania na rzecz lokalnej społeczności. Nie są nastawieni na zysk, zależy im przede wszystkim na lepszym życiu i obywatelskim społeczeństwie.

Fundacja Pozytywne Inicjatywy to jedna z organizacji, która w połączeniu z innymi projektami pozwoliła dokonywać rzeczy niesamowitych w skutkach. Dzięki wspólnym działaniom … (fala dobra, zespół szkół, CIS itd.)