O Pozytywnych Inicjatywach

W skład grupy organizacji Pozytywne Inicjatywy wchodzą między innymi Fundacja Pozytywne Inicjatywy będąca organizacją pożytku publicznego oraz Pozytywne Inicjatywy Edukacja również będąca organizacją pożytku publicznego. Celem ich aktywności jest podejmowanie działań mających doprowadzić do powstania i funkcjonowania instytucji opiekuńczych i edukacyjnych w miejscach, gdzie wymagają tego dynamicznie zmieniające się potrzeby społeczne. W celu realizacji tych zadań, podejmowana jest współpraca z instytucjami państwowymi i samorządowymi oraz innymi organizacjami pozarządowymi.

Chcąc wesprzeć nasze działania możesz przekazać nam 1,5 % swojego podatku.