Aktualności

Słoneczne szkoły i przedszkola

Z radością prezentujemy jeden z efektów naszego projektu „Słoneczne Szkoły Powiatu Puckiego, Powiatu Gdańskiego i Gdańska ” realizowanego wraz z Partnerami Gminą Puck, Gminą Krokowa, Gminą Władysławowo, Gminą Miasta Puck oraz Powiatem Puckim w jednej z lokalizacji w Leśniewie. Jego celem, dzięki środkom europejskim jest poprawa bezpieczeństwa energetycznego oraz zwiększenie wykorzystania potencjału OZE na terenie powiatów puckiego i gdańskiego oraz miasta Gdańska, co przyczyni się między innymi do ograniczenia emisji szkodliwych substancji do środowiska. W jego ramach obiekty użyteczności publicznej takie jak szkoły czy przedszkola wyposażone zostaną w instalacje fotowoltaiczne produkujące energie z OZE. Produkowana energia wykorzystywana będzie na potrzeby własne. Jest to przykład systemowych działań dotyczących wykorzystania ekologicznej energii i wykorzystania innowacyjnych rozwiązań. https://fb.watch/owCKV_M4eO/

Pokaż więcej →

Program Erasmus + w LA

Kolejny projekt w ramach Programu Erasmus+ realizowany jest przez uczniów Liceum Akademickiego im. Macieja Płażyńskiego w Pucku. Tym razem uczniowie wraz z opiekunami wyruszyli do Hiszpanii. W jednej ze szkół partnerskich będą realizować projekt zatytułowany „Eko-szkoła na miarę potrzeb współczesnego świata – młodzi działają dla środowiska”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Akredytacji programu Erasmus+ przyznanej Liceum.

Pokaż więcej →

Szkolenie Poligonowe LSM

Klasa IV Oddziału Przygotowania Wojskowego  Liceum Służb Mundurowych w Pucku zakończyła Szkolenie Poligonowe podsumowujące czteroletni okres nauki z przedmiotu Służby Mundurowe -przewidzianego dla oddziałów OPW. Szkolenie odbywało się na bazie wojskowej jednostki patronackiej tj. 43. Batalionu Saperów Flotylli Obrony Wybrzeża i Garnizonu Władysławowo w Rozewiu. Za organizację przedsięwzięcia oraz profesjonalne prowadzenie zajęć – Dowódcy komandorowi podporucznikowi Sebastianowi Tesarowskiemu oraz instruktorom – kadrze zawodowej Batalionu uczniowie oraz Dyrekcja składają ogromne podziękowania.

Pokaż więcej →

Wizyta Rektora Akademii Muzycznej w ULO

W siedzibie Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego im. Pawła Adamowicza w Gdańsku odbyło się spotkanie Zarządu Pozytywnych Inicjatyw z władzami Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku na czele z jego magnificencją Rektorem prof. dr. hab. Ryszardem Minkiewiczem. Była to okazja do omówienia wspólnych działań w ramach przygotowywanych projektów oraz zaangażowaniu Akademii na rzecz rozwoju ULO. Spotkanie zakończyło podpisanie listu intencyjnego o współpracy.

Pokaż więcej →

Dzień Patrona w Pucku

Społeczność Zespołu Szkół im. Macieja Płażyńskiego w Pucku obchodziła uroczyście swój dzień patrona. W wydarzeniu uczestniczyli licznie przybyli goście na czele z małżonką patrona Panią Elżbietą Płażyńską, Panem Posłem na Sejm Kazimierzem Plocke, Starostą Powiatu Puckiego Jarosławem Białkiem, Przewodniczącym Rady Miasta Helu Markiem Chroniem,  Zastępcą Dowódcy  43. Batalionu Saperów w Rozewiu kmdr ppor. Piotrem Załęskim i innymi przedstawicielami samorządu, służb oraz instytucji pozarządowych. W czasie uroczystości miało miejsce ślubowanie uczniów klas pierwszych, wręczenie nagród pozytywnym nauczycielom i pracownikom oraz uczniom odnoszącym sukcesy w różnych dziedzinach. Była to okazja do podsumowań, ale i też do przedstawienia planów na przyszłość tych nieustannie rozwijających się szkół.

Pokaż więcej →

Politechnika Talentów

30 uczniów Technikum Informatycznego im. Macieja Płażyńskiego w Pucku  gościło na Politechnice Gdańskiej w ramach Politechniki Talentów. Była to dwudniowa szkoła letnia przeznaczona dla uczniów najlepszych liceów i techników województwa pomorskiego wg rankingu Fundacji Perspektywy. Uczestnicy wzięli udział w warsztatach naukowych i zajęciach praktycznych w laboratoriach. Do wyboru mieli aż sześć bloków tematycznych, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Przy rejestracji najchętniej wybierane były te związane z informatyką. Dodatkowo uczestnicy wzięli udział w warsztatach rozwoju talentów, które poprowadzili doradcy zawodowi z Centrum Rozwoju Talentów, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz Biura Karier i Absolwentów PG. Uczniom towarzyszyli nauczyciele, którzy wzięli udział w warsztatach przygotowanych przez Centrum Nowoczesnej Edukacji, a także w zabawie terenowej i spacerze po historycznych zakątkach kampusu.

Pokaż więcej →

Otwarcie Publicznego Pozytywnego Przedszkola nr 13 w Gdańsku

Wraz z przedszkolakami i ich rodzicami oraz opiekunami w obecności Pani Prezydent Aleksandry Dulkiewicz i zaproszonych gości nastąpiło uroczyste otwarcie Publicznego Pozytywnego Przedszkola nr 13 przy ul. Stankiewicza 8 w Gdańsku. Wśród gości znaleźli się przedstawiciele Parlamentu, Urzędu Miasta Gdańska oraz Pomorskiego Funduszu Rozwoju na czele z jego Prezesem Jackiem Zwolakiem, który placówce podarował gryfa, herb Województwa Pomorskiego. Obecna była też Pani Wójt Sąsiedniej Gminy Pruszcz Gdański Magdalena Kołodziejczak, na terenie której w tym roku rozpoczęło swoją działalność Publiczne Pozytywne Przedszkole w Juszkowie. W czasie uroczystości na pamiątkę wydarzenia zasadzono drzewo, a dzieci otrzymały książki. Było dużo zabawy i nowych wrażeń.

Pokaż więcej →

URANIUM w Technikum Informatycznym

W Technikum Informatycznym im. Macieja Płażyńskiego w Pucku  odbyło się spotkanie organizacyjne dotyczące współpracy w ramach programu URANIUM, w którym wraz z Dyrekcją szkoły uczestniczyli pracownicy naukowi Politechniki Gdańskiej dr hab. Piotr Bartłomiejczyk, prof. PG oraz opiekun projektu dr Agnieszka Bartłomiejczyk, prof. PG. Projekt zatytułowany Technologie komputerowe i narzędzia matematyczne w kształceniu przyszłych inżynierów pozwoli uczniom szkoły nabyć wiedzę między innymi z zakresu projektowania gier z teorią grafów, analizy danych i prognozy oraz uczenia maszynowego. Zajęcia prowadzone przez wykładowców będą odbywać się na Politechnice Gdańskiej oraz w pracowniach przedmiotów zawodowych technikum.

Pokaż więcej →

Przedszkole w Gdańsku Oliwie otwarte!

W pierwszym dniu nowego roku szkolnego zostało uroczyście otwarte Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 11 przy ul. Wąsowicza w Gdańsku Oliwie. W uroczystości wśród licznych przybyłych gości uczestniczyła Pani Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz oraz Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Piotr Stepnowski i Prorektor Prof. Arnold Kłączyński. Przedszkole jest realizacją zwiększenia dostępności do publicznych, bezpłatnych miejsc opieki przedszkolnej dla mieszkańców dzielnicy oraz środowiska Uniwersytetu Gdańskiego z którego kampusem bezpośrednio sąsiaduje. Wśród licznie obecnych Rodziców Przedszkolaków byli też przedstawiciele Parlamentu, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w osobie Pani Dyrektor Anny Drewnowskiej,  Radni Miasta oraz Radni Dzielnicy, Dyrektor Wydziału Edukacji Miasta Gdańska Grzegorz Kryger. W czasie uroczystości zasadzone na pamiątkę wydarzenia zostało drzewo, a dzieci otrzymały drobne książkowe prezenty. Placówka gotowa jest przyjąć stu młodych Gdańszczan i Gdańszczanek, dysponuje czterema przestronnymi i przeszklonymi salami z nowoczesnym wyposażeniem, ogrodem edukacyjnym oraz jest otoczona przepięknym zachowanym starodrzewem. Symbolem placówki została sowa, która widnieje na metaloplastyce zdobiącej frontową ścianę.

Pokaż więcej →

Uroczysta Inauguracja roku szkolnego w Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym im. Pawła Adamowicza ...

W pierwszym dniu nowego roku szkolnego w auli Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2023/24 Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego im. Pawła Adamowicza w Gdańsku. Wśród licznie zgromadzonych Uczniów, Rodziców, Nauczycieli i Pracowników szkoły obecni byli przedstawiciele gdańskich uczelni współtworzących szkołę oraz liczni goście. Wśród nich Rektor Politechniki Gdańskiej prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Piotr Stepnowski oraz prof. Ewa Maria Słomińska – prodziekan ds. Nauki i Kształcenia Kadr Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Organ Prowadzący szkołę reprezentował dr Piotr Szeląg – wiceprezes Pozytywnych Inicjatyw. W imieniu Pomorskiego Kuratora Oświaty list z życzeniami odczytała Pani wizytator Renata Matys. Na uroczystości obecni byli między innymi: dri Barbara Wikieł prof. PG – Prorektor ds. studenckich Politechniki Gdańskiej – członek Rady Programowej Liceum, dr hab. Arnold Kłonczyński prof. UG – Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia Uniwersytetu Gdańskiego – członek Rady Programowej Liceum, prof. dr hab. inż. Jacek Stefański – Dziekan

Pokaż więcej →