Pozytywnego i pełnego dobra świątecznego czasu! Wartościowych spotkań, rozmów i doświadczeń!

życzą

Zarząd i cały Zespół Pozytywnych Inicjatyw