Nasze działania

Naszymi działaniami obejmujemy osoby należące do różnych grup wiekowych i środowisk. Ich celem jest wyposażenie w konkretne narzędzia będące realną odpowiedzią na pojawiające się potrzeby.

Nasze placówki oświatowe

W prowadzonych przez nas placówkach dzieci i młodzież mają możliwość wszechstronnego rozwoju w atmosferze otwartości i tolerancji oraz wzajemnego szacunku opartego na wartościach. Nauczyciele i wychowawcy starają się kierować rozwojem uczniów tak by pobudzać w nich kreatywność i umiejętność zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce. Jako kluczowy impuls poznawczy uznajemy bezpośrednie doświadczenie wychowanków.

Działania społeczne

Wierzymy głęboko w ideę społeczeństwa obywatelskiego opartego na współdziałaniu osób i instytucji. Nasze inicjatywy kierujemy do tych, którym grożą rożnego rodzaju wykluczenia takim jak osoby bezrobotne, osoby z wyzwaniami czy też osoby starsze, pracując na rzecz ich aktywizacji i integracji.

Projekty

Przygotowujemy i realizujemy projekty, których celem jest rozwój umiejętności i poszerzenie wiedzy osób chcących pogłębiać swoje kompetencje. Dają one możliwości znalezienia atrakcyjniejszych ofert na rynku pracy.