Nasze realizacje

Z myślą o lokalnym społeczeństwie zajęliśmy się nie tylko edukacją, ale także wszechstronnym rozwojem społeczeństwa. Najpierw działaliśmy na terenie województwa pomorskiego, później – całej Polski.

Nasze placówki oświatowe

Placówki te są nastawione na wszechstronny rozwój dzieci w atmosferze tolerancji oraz wzajemnego szacunku. Pracują tu nauczyciele, którzy starają się kierować rozwojem uczniów, aby byli oni kreatywni i przystosowani do zmieniającego się wciąż świata.

Działania społeczne

Nasz cel to zmieniać świat na lepsze. Staramy się pomagać osobom bezrobotnym, wykluczonym zawodowo, starszym i nie tylko. Działamy na rzecz naszego społeczeństwa, czerpiąc z tego ogromną satysfakcję.

Projekt

Opierając się na zasadzie pomocniczości udało nam się stworzyć zespoły ludzi posiadających wiedzę i doświadczenie w wielu dyscyplinach. Na podejmowanie przez nas inicjatywy, programy i projekty pozyskujemy środki zewnętrzne-unijne.