Nowe przedszkola w Gdańsku i Gminie Puck

Tytuł projektu: Nowe przedszkola w Gdańsku i w Gminie Puck

Wartość projektu: 9 831 877,34 zł

Dofinansowanie: 8 357 095,74 zł

Cel główny projektu: Poprawa jakości edukacji ogólnej i przedszkolnej. Zwiększona liczba trwałych miejsc edukacji przedszkolnej

Projekt pt. „Nowe przedszkola w Gdańsku i w Gminie Puck” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna) – realizowany przez Beneficjenta Pozytywne Inicjatywy – Edukacja Sp. z o.o. w partnerstwie z Miastem Gdańsk, Polską Akcją Humanitarną oraz Gminą Puck. 

Projekt przewiduje objęcie wsparciem 438 osób (375 dzieci w Gdańsku i 25 dzieci w gm. Puck oraz 38 nauczycieli).