Szkoły

Prowadzone przez nas szkoły opierają się na zasadzie wzajemnej współpracy i zaangażowaniu pomiędzy uczniami, nauczycielami, a rodzicami lub prawnymi opiekunami w atmosferze szacunku i dialogu. Zdolność indywidualnego podejścia i odkrycia talentów, umiejętności oraz wyzwań u poszczególnych uczniów jest dla nas receptą na skuteczne osiągnięcie wyznaczanych celów.

Pozytywna Szkoła Podstawowa im. Arkadiusza Arama Rybickiego w Gdańsku

Szkoła jako „drugie miejsce na ziemi” po domu rodzinnym – przyjazna dziecku, bezpieczna, stwarzająca optymalne warunki rozwoju intelektualnego i emocjonalnego swoich uczniów.

Przejdź do strony →