Żłobki

Działają tam, gdzie są najbardziej potrzebne. Na funkcjonujące w ramach naszej sieci żłobki i przedszkola pozyskujemy środki z funduszy europejskich i samorządowych. Staramy się, aby opłaty uiszczane z tytułu uczęszczania dzieci były możliwie najniższe.