Żłobki

Mamy świadomość, że żłobek jest pierwszym miejscem po domu rodzinnym, gdzie dziecko spotyka się z rówieśnikami i innymi dorosłymi poza własnymi bliskimi. To miejsce ważnych doświadczeń, które przyczyniają się do jego rozwoju i nabywania kluczowych umiejętności społecznych.