Przedszkola

W prowadzonych przez nas przedszkolach dzieci oprócz tradycyjnej profesjonalnej opieki pedagogicznej spotykają nauczycieli, którzy z pasją i zaangażowaniem sięgają po najnowocześniejsze metody i narzędzia edukacyjne. W placówkach realizujemy założenia Podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz autorskie programy oświatowe.