Aktualności

Pozytywna Szkoła Podstawowa im. Arkadiusza Adama Rybickiego obchodziła Dzień Patrona

Pozytywna Szkoła Podstawowa w Gdańsku im. Arkadiusza Arama Rybickiego obchodziła uroczysty dzień patrona. Była to okazja do wspólnego świętowania, wspomnienia sylwetki Arama, ale też nagrodzenia zwycięzców konkursów na wiersz poświęcony patronowi i jego portret. Gościem specjalnym była Pani Małgorzata Rybicka, małżonka patrona szkoły. Była to wspaniale przygotowana przez uczniów wzruszająca uroczystość.

Pokaż więcej →

Życzenia Świąteczne

Z okazji nadchodzących Świąt oraz Nowego Roku pragniemy życzyć Państwu wielu dobrych doświadczeń w gronie bliskich i wszystkich innych, na co dzień spotykanych, ludzi. Niech będzie w nas wzajemna otwartość i zrozumienie. Bądźmy dla siebie inspiracją i wsparciem w każdym dniu naszego życia. Zarząd Pozytywnych Inicjatyw

Pokaż więcej →

Budżet uczniowski w Pozytywnej Szkole Podstawowej w Gdańsku

Czym jest budżet obywatelski wie z pewnością większość z nas, a czym jest budżet uczniowski? To może wiedzieć mniej osób. I właśnie dlatego, w tym roku szkolnym w Pozytywnej Szkole Podstawowej w Gdańsku startujemy z budżetem uczniowskim. Daje on możliwość rozwijania zarządzania finansami oraz wzmacnia odpowiedzialność społeczną wśród dzieci i młodzieży. Może być wykorzystywany do finansowania różnych inicjatyw społecznych, kulturalnych czy edukacyjnych w szkole. Daje to uczniom możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły poprzez organizację wydarzeń czy projektów. Uczestnictwo w procesie decyzyjnym dotyczącym budżetu może zwiększyć zaangażowanie uczniów w życie szkoły. Czują się oni bowiem bardziej zaangażowani, gdy mają wpływ na to, jakie projekty są finansowane w ich szkole. To pilotażowe działanie. Już dziś ciekawi jesteśmy jaki będzie jego efekt, ale to z pewnością jedna z angażujących form edukacji, która nie tylko uczy, ale i kształtuje odpowiedzialne społecznie postawy. Trzymamy kciuki!

Pokaż więcej →

Montaż tablicy informacyjnej

POZYTYWNE INICJATYWY – EDUKACJA Sp. z o.o zwraca się z prośbą o wycenę tablicy informacyjno – promocyjnej dotyczącej realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE, tablica wolnostojąca o wymiarach 80cm x 120cm – 1 szt. Miejsce dostawy i montażu tablicy – ul. Nowy Świat 10, 84-100 Puck, Technikum Informatyczne Oferty cenowe prosimy kierować na adres: biuro@pozytywneinicjatywy.pl do dnia 12.12.2023 r

Pokaż więcej →

Montaż pomp ciepła

POZYTYWNE INICJATYWY – EDUKACJA Sp. z o.o zwraca się z prośbą o wycenę pompy ciepła powietrznej o wskazanych poniżej minimalnych parametrach: wysoka temperatura zasilania do 75 °C, -możliwość współpracy z istniejącą instalacją grzejnikową, -praca przy temperaturach zewnętrznych w zakresie od –25°C do 46°C , -sterowanie systemem za pomocą modułu sterowania, -zdalne sterowanie pompą w aplikacji, -wskaźnik COP na poziomie min. 5. Planuje się zakup dwóch pomp ciepła o mocy 7 kW każda (łącznie 14kW). Każda z pomp ciepła niezależnie musi być wyposażona w centralę, bufor, zasobnik i regulator wraz z rejestracją danych. Miejsce dostawy i montażu pomp ciepła – ul. Wojska Polskiego 2b, 84-100 Puck oraz ul. Nowy Świat 10, 84-100 Puck, Technikum Informatyczne. Oferty cenowe prosimy kierować na adres: biuro@pozytywneinicjatywy.pl do dnia 12.12.2023 r.

Pokaż więcej →

Montaż paneli fotowoltaicznych

POZYTYWNE INICJATYWY – EDUKACJA Sp. z o.o zwraca się z prośbą o wycenę dostawy i montażu paneli fotowoltaicznych do montażu na dachu budynku o wskazanych poniżej parametrach: Parametry techniczne projektowanej instalacji fotowoltaicznej: 94 moduły PV,2 falowniki,58 optymalizatorów,1 magazyn energii 5kWInstalowana moc 39,95 kWp,Roczna szacowana produkcja energii 38 MWh. W ramach montażu paneli fotowoltaicznej, wykonawca przygotuje projekt montowanej fotowoltaiki, który przed montażem uzgodniony zostanie z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Miejsce dostawy i montażu zestawu PV – ul. Nowy Świat 10, 84-100 Puck, Technikum Informatyczne Oferty cenowe prosimy kierować na adres: biuro@pozytywneinicjatywy.pl do dnia 12.12.2023 r

Pokaż więcej →

Zestaw do prowadzenia zajęć z robotyki i druku 3D

POZYTYWNE INICJATYWY – EDUKACJA Sp. z o.o zwraca się z prośbą o wycenę dostawy Zestawu do prowadzenia zajęć z robotyki i druku 3D, składającego się minimum z kompatybilnych ze sobą: *drukarki 3D, *10 szt. robotów edukacyjnych, *10 szt. zestawów konstrukcyjnych, *zestawów mat i kart edukacyjnych, *dostępu do platformy dla nauczycieli prowadzących zajęcia z robotyki, zawierająca co najmniej e-kursy, wideo tutoriale, gotowe scenariusze lekcji z przedmiotów szkolnych, pomysły na krótkie ćwiczenia, *monitora interaktywnego 65” kompatybilnego z zestawem lub pozwalającego na instalację oprogramowania niezbędnego do sprawnego funkcjonowania zestawu, *zapewnienia szkolenia on-line i / lub stacjonarnego dla nauczycieli pozwalającego na wdrożenie w funkcjonalność zestawu W ramach realizowanego zadania zakupione zostaną 4 identyczne zestawy (do 4 pracowni). Miejsce dostawy: ul. Nowy Świat 10, 84-100 Puck, Technikum Informatyczne Oferty cenowe prosimy kierować na adres: biuro@pozytywneinicjatywy.pl do dnia 12.12.2023 r

Pokaż więcej →

Słoneczne szkoły i przedszkola

Z radością prezentujemy jeden z efektów naszego projektu „Słoneczne Szkoły Powiatu Puckiego, Powiatu Gdańskiego i Gdańska ” realizowanego wraz z Partnerami Gminą Puck, Gminą Krokowa, Gminą Władysławowo, Gminą Miasta Puck oraz Powiatem Puckim w jednej z lokalizacji w Leśniewie. Jego celem, dzięki środkom europejskim jest poprawa bezpieczeństwa energetycznego oraz zwiększenie wykorzystania potencjału OZE na terenie powiatów puckiego i gdańskiego oraz miasta Gdańska, co przyczyni się między innymi do ograniczenia emisji szkodliwych substancji do środowiska. W jego ramach obiekty użyteczności publicznej takie jak szkoły czy przedszkola wyposażone zostaną w instalacje fotowoltaiczne produkujące energie z OZE. Produkowana energia wykorzystywana będzie na potrzeby własne. Jest to przykład systemowych działań dotyczących wykorzystania ekologicznej energii i wykorzystania innowacyjnych rozwiązań. https://fb.watch/owCKV_M4eO/

Pokaż więcej →

Program Erasmus + w LA

Kolejny projekt w ramach Programu Erasmus+ realizowany jest przez uczniów Liceum Akademickiego im. Macieja Płażyńskiego w Pucku. Tym razem uczniowie wraz z opiekunami wyruszyli do Hiszpanii. W jednej ze szkół partnerskich będą realizować projekt zatytułowany „Eko-szkoła na miarę potrzeb współczesnego świata – młodzi działają dla środowiska”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Akredytacji programu Erasmus+ przyznanej Liceum.

Pokaż więcej →

Szkolenie Poligonowe LSM

Klasa IV Oddziału Przygotowania Wojskowego  Liceum Służb Mundurowych w Pucku zakończyła Szkolenie Poligonowe podsumowujące czteroletni okres nauki z przedmiotu Służby Mundurowe -przewidzianego dla oddziałów OPW. Szkolenie odbywało się na bazie wojskowej jednostki patronackiej tj. 43. Batalionu Saperów Flotylli Obrony Wybrzeża i Garnizonu Władysławowo w Rozewiu. Za organizację przedsięwzięcia oraz profesjonalne prowadzenie zajęć – Dowódcy komandorowi podporucznikowi Sebastianowi Tesarowskiemu oraz instruktorom – kadrze zawodowej Batalionu uczniowie oraz Dyrekcja składają ogromne podziękowania.

Pokaż więcej →