Aktualności

Młodzież z Ukrainy gościła w ULO

W minionym tygodniu Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące im. Pawła Adamoiwcza miało przyjemność gościć uczniów Zespołu Szkół w Lubomierzu. W szkole tej, oprócz polskich uczniów, uczy się także przybyła do Polski w ostatnim czasie młodzież z Ukrainy. Grupa polsko-ukraińska wraz z opiekunami spędziła trzy dni pełne wrażeń. Plan pobytu obejmował między innymi spacer po gdańskiej starówce, spacer plażą z Sopotu do Gdyni oraz zwiedzanie Europejskiego Centrum Solidarności, gdzie miała okazję spotkać Prezydent Gdańska, Panią Aleksandrę Dulkiewicz. Uczniowie z Ukrainy zamieszkali na czas pobytu w domach naszych licealistów, dzięki czemu młodzież mogła się lepiej poznać.

Pokaż więcej →

Egzamin maturalny!

Dziś rozpoczynają się egzaminy maturalne. To ważny moment w życiu uczniów naszych szkół średnich i całych szkolnych społeczności. Wśród naszych placówek po raz pierwszy w historii egzamin ten odbywa się w Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku. Trzymamy kciuki za wszystkich abiturientów wszystkich naszych placówek!

Pokaż więcej →

Światowy Dzień Ziemi w Placówkach Pozytywnych Inicjatyw

W piątek 22 kwietnia obchodzony był Światowy Dzień Ziemi, którego celem jest promowanie postaw proekologicznych i zwiększenie świadomości dotyczącej zagrożeń ekosystemu naszej planety. Był on w naszych placówkach okazją do licznych zajęć o tematyce ekologicznej. Powstał szereg prac plastycznych mówiących o kwestiach związanych z ochroną naszej planety, miały miejsce prelekcje, ale była to też okazja do pierwszych wiosennych prac w ogrodach edukacyjnych. W kształtowaniu świadomości ekologicznej naszych wychowanków stawiamy na jak najwięcej bezpośrednich doświadczeń pokazujących celowość takich postaw i zaangażowania w nie. Bezpośredni kontakt z przyrodą i prace w ogrodach to najlepsza motywacja, która rozwija wiedzę i wyobraźnię.

Pokaż więcej →

Życzenia Świąteczne

Szanowni Państwo, Z okazji nadchodzących Świąt, pragniemy życzyć wszystkim wielu dobrych spotkań i chwil, ale przede wszystkim doświadczenia pokoju, w każdym możliwym jego zakresie. W relacjach rodzinnych, zawodowych, społecznych czy też wymiarze światowym. Bo to pokój jest tym czego najbardziej nam dziś potrzeba.  Zarząd Pozytywnych Inicjatyw 

Pokaż więcej →

Nowe gdańskie żłobki

W pierwszym dniu kwietnia rozpoczęły swoje funkcjonowanie dwa nowe gdańskie żłobki: Pozytywny Żłobek nr 8 przy ul. Piecewskiej 12  oraz Pozytywny Żłobek nr 7 przy ul. Stankiewicza 10 (dawna Potęgowska). W każdej z placówek znajdzie opiekę nawet do stu maluchów. Do swojej dyspozycji mają przestronne, jasne sale, kolorowy plac zabaw oraz ogród edukacyjny. W żłobku poza opieką nad dziećmi podejmowane są również działania edukacyjne. Placówki powstały w wyniku współpracy i wspólnego projektu Pozytywnych Inicjatyw z Miastem Gdańsk oraz wykorzystaniu środków Europejskiego Funduszu Społecznego i programu Maluch Plus. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji i funkcjonowania placówek znajdziecie Państwo pod adresem: dla Pozytywnego Żłobka nr 7  Pozytywny Żłobek nr 7 – ul. Potęgowska dla Pozytywnego Żłobka nr 8 Pozytywny Żłobek nr 8 – ul. Piecewska Zapraszamy do rekrutacji!

Pokaż więcej →

Czytaj dzieciom 20 minut dziennie

W pierwszych dniach marca, w naszych żłobkach i przedszkolach miała miejsce akcja „Czytaj dzieciom 20 minut dziennie” mająca promować praktykę codziennego czytania w śród naszych podopiecznych i ich Rodziców. W jej ramach różni zaproszeni goście reprezentujący różne środowiska i zawody czytali liczne publikacje z zakresu literatury dziecięcej a wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe zakładki do książek przygotowane przez naszą fundację. Codzienne czytanie rozwija bowiem wyobraźnie, umiejętności językowe i komunikacyjne oraz poszerza horyzonty myślowe. Wszystkich zachęcamy do nabierania przyzwyczajenia do codziennej lektury!

Pokaż więcej →

Integracja dzieci i młodzieży z Ukrainy

Do społeczności naszych placówek dołączają dzieci przybyłe z objętych wojną terenów Ukrainy. W proces ich adaptacji i przyjęcia są włączeni psycholodzy, pedagodzy, nauczyciele, rodzice, ale przede wszystkim uczęszczające do placówek dzieci i młodzież. Jest to wielkie wyznanie, gdyż proces ten ma w sobie wiele wymiarów. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i wrażliwość w trudnej sytuacji. W całym tym doświadczeniu ważne jest rozumienie rodzących się emocji i wzajemna sprawna komunikacja.

Pokaż więcej →

Agresja wobec Ukrainy

Szanowni Państwo!  Za wschodnią granicą naszego kraju wybuchła wojna. Rosja zaatakowała naszego sąsiada Ukrainę. Jesteśmy świadkami bestialskiego przejawu agresji, końca pokoju na naszym kontynencie. W obliczu tych wydarzeń, nie tylko wyrażamy swój moralny sprzeciw, wobec tych działań, ale chcemy solidaryzować się z całym Narodem Ukraińskim.  Wielu obywateli Ukrainy, żyje na co dzień wśród nas. Pracują z nami, ich dzieci uczęszczają do naszych żłobków, przedszkoli i szkół, zaś ich bliscy pozostają w Ojczyźnie dotkniętej dziś wojną.  W obliczu tych okoliczności, prosimy Was wszystkich – naszych Współpracowników, Rodziców, Opiekunów oraz bliskich dzieci i młodzieży uczęszczających do naszych placówek o empatię, zrozumienie oraz codzienne wsparcie będących wśród nas obywateli Ukrainy.  Polacy wielokrotnie w obliczu różnych okoliczności historycznych doświadczaliśmy wsparcia. Dziś żyjemy w wolnym, demokratycznym i dostatnim kraju. Okażmy się wrażliwi i nieobojętni, niech nasza postawa będzie realnym działaniem na rzecz pokoju wobec toczącej się wojny. Zarząd Pozytywnych Inicjatyw

Pokaż więcej →

Akredytacja Erasmus+ dla ULO

Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące im. Pawła Adamowicza w Gdańsku otrzymało Akredytację Erasmus Plus. Znalazło się w prestiżowym gronie około 100 szkół, które w tym roku otrzymały ten „biletu wstępu do programu” w sektorze edukacja szkolna. Akredytacja daje uproszczony dostęp do możliwości uzyskania dofinansowania na realizowanie mobilności uczniów i kadry szkoły, jest rodzajem członkostwa w programie w kolejnych latach. Akredytacja Erasmusa jest przyznawana na do 2027 r.  Stanowi ona potwierdzenie, że Szkoła stworzyła plan realizacji wysokiej jakości działań w zakresie mobilności w ramach szerzej zakrojonych działań wpisujących się w jej rozwój. Plan ten nazywany jest Planem Erasmusa i stanowi kluczowy element wniosku o Akredytację. Priorytetowe zadania zgodne z Planem Erasmus+, które zostały ujęte i zaakceptowane we wniosku złożonym przez ULO to: Zapewnienie Uczniom jak najwyższego poziomu edukacji tak w płaszczyźnie dydaktycznej i wychowawczej (wielokulturowość, europejskość, tolerancja);Zwiększenie atrakcyjności poziomu nauczania dzięki synergicznemu charakterowi projektów europejskich;Podnoszenie kompetencji cyfrowych, szczególnie istotnych w kontekście funkcjonowania szkół w obliczu pandemii korona wirusa;Podnoszenie umiejętności językowych;Nadanie Uniwersyteckiemu Liceum Ogólnokształcącego

Pokaż więcej →

Nowe żłobki w Gdańsku

Rozpoczynamy rekrutację do dwóch nowych żłobków prowadzonych przez Fundację Pozytywne Inicjatywy. Od kwietnia przyjmiemy po sto Maluchów w nowych placówkach przy ul. Piecewskiej 12 i Stankiewicza 10 (dawna Potęgowska). Więcej informacji na temat rekrutacji oraz formularze dostępne są na stronie http://zlobki-gdansk.pozytywneinicjatywy.pl

Pokaż więcej →