Konferencja z okazji 20 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Na Uniwersytecie Gdańskim z okazji dwudziestolecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej odbyła się konferencja „Polska w Unii Europejskiej 2004-2024. Współpraca, osiągnięcia i wyzwania”.  Gościem honorowym był Prezydent RP w latach 1995-2005 Aleksander Kwaśniewski. Swoje wystąpienie miała też Ministra Edukacji Barbara Nowacka.  Wśród prelegentów zaś znaleźli się byli premierzy Jan Krzysztof Bielecki, Hanna Suchocka, Leszek Miller oraz Leszek Balcerowicz oraz europosłowie dr Magdalena Adamowicz i dr Janusz Lewandowski, poseł Jarosław Wałęsa oraz prof. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka. Na zaproszenie Rektora UG prof. Piotra Stepnowskiego w wydarzeniu udział wzięli dr Piotr Szeląg wiceprezes Pozytywnych Inicjatyw oraz silna reprezentacja uczniów i nauczycieli z ULO.