I edycja projektów AKTYWATOR za nami !

Fundacja Pozytywne Inicjatywy w partnerstwie z Fundacją Forum Aktywności Obywatelskiej, Stowarzyszeniem „ Aktywny Puck”, Puckim Hospicjum pw. Św. Ojca Pio, Fundacją Centrum Integracji Społecznej w Pucku oraz Powiatem Puckim, ukończyła realizację dwuipółletnich projektów
„ System aktywizacja społeczno- zawodowej w powiecie puckim AKTYWATOR” RMMP. 06.01.01-22-0003/16 i RPPM. 06.02.01-22-0002/16, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020,  skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu powiatu puckiego.

 Był to wyjątkowy czas, w którym mieliśmy okazję poznać blisko dwieście ludzkich historii, na które mieliśmy szanse wpłynąć w mniejszy bądź większy sposób. Jesteśmy wdzięczni za możliwość poznania wszystkich  naszych uczestników, ich rodzin oraz najbliższego otoczenia. Dzięki temu doświadczeniu, często nasze działania mają namacalny charakter w postaci m.in. uśmiechniętych ekspedientek, realizujących swoje ambicje zawodowe księgowych, kadrowych, recepcjonistek, spawaczy, florystek czy monterów kadłubów okrętowych a doświadczenie, o które jesteśmy bogatsi napędza nas do działania i nastawia pozytywnie na kolejne edycje!

Krótkie podsumowanie naszych działań:

„ System aktywizacja społeczno- zawodowej w powiecie puckim AKTYWATOR” RMMP. 06.01.01-22-0003/16,  z  oferowanego wsparcia
w ramach powyższego projektu skorzystało łącznie 155 osób w tym 27 osób niepełnosprawnych- 114 kobiet i 41 mężczyzn.

Dla każdego uczestnika określana była Indywidualna Ścieżka Reintegracji Społecznej a formy wsparcia określały zadania projektu:

– Integracja o charakterze społecznym- indywidualne oraz grupowe zajęcia z psychologiem przy wsparciu pracownika socjalnego;

– Integracja o charakterze zawodowym- indywidualne oraz grupowe zajęcia z psychologiem, szkolenia zawodowe oraz komputerowe wraz z stypendium, przy wsparciu pośrednika pracy oraz mentora zatrudnienia;

– staże zawodowe

– wsparcie dodatkowe tj. zwrot kosztów opieki nad dzieckiem, zwrot za dojazdy, szkolenia wolontariackie, udział w animacjach czasu wolnego, wsparcie prawnika, psychologa, terapeuty.

Sukcesem realizacji projektu jest z pewnością fakt, że 111 osób podniosło swoje kwalifikacje, a 62 osoby podjęły zatrudnienie po ukończeniu udziału w projekcie, a 52 aktywnie jej poszukuje.

„ System aktywizacja społeczno- zawodowej w powiecie puckim AKTYWATOR” RMMP. 06.02.01-22-0002/16,  z  oferowanego wsparcia
w ramach powyższego projektu skorzystało łącznie 35 osób- 26 kobiet
i 9 mężczyzn wraz z ich najbliższym otoczeniem. Formy wsparcia z jakich mieli możliwość skorzystać to:

– Usługi opiekuńcze i asystenckie dla osób niepełnosprawnych- utworzenie 10 miejsc teleopieki przy wsparciu asystenta oraz wolontariuszy; rehabilitacje

– Wsparcie rodziny i opiekunów osób niepełnosprawnych i osób usamodzielnianych- działalność Mobilnego Centrum Aktywności przy wsparciu wolontariuszy, streetworkera oraz animatorów. Poradnictwo indywidualne oraz szkolenia;

– Integracja osób usamodzielnianych- utworzenie mieszkania treningowego przy wsparciu asystenckim pracownika socjalnego.

UWAGA!

W wyniku utworzenia nowych miejsc świadczenia usług,  Fundacja Pozytywne Inicjatywy wraz
z Partnerem, będącym w II edycji projektu Liderem, Powiatem Puckim/ Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku kontynuuje ich działanie, tym samym zapewniając wymaganą trwałość
po ukończeniu projektu:

– mieszkanie treningowe dla 3 usamodzielnianych osób ,

– Centrum Operacyjno- Alarmowego ( teleopieka 1 miejsce),

– wsparcie asystenta.

Informujemy o możliwości skorzystania z powyższych form wsparcia, poprzez kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku do 31.12.2021 r. W celu niesienia bezinteresownej pomocy poprzez wolontariat zachęcamy do kontaktu z Fundacją Pozytywne Inicjatywy.

Powyższe podsumowanie jest również dobrym momentem na złożenie serdecznych podziękowań dla wszystkich osób, współpracowników, Partnerów,  instytucji, stowarzyszeń, wykonawców
i realizatorów zadań projektowych oraz wszystkich anonimowych wolontariuszy, którzy przyczynili się do osiągnięcia założonych celów oraz podjętych założeń  projektowych.

Zachęcamy do zapoznania się z innymi naszymi działaniami oraz nowymi projektami, które już niebawem !