Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcącego im. Pawła Adamowicza w Gdańsku

Pierwszy dzień października roku szkolnego 2021/2022 ma szczególne znaczenie w historii Fundacji Pozytywne Inicjatywy oraz Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego im. Pawła Adamowicza w Gdańsku. To początek wspólnej drogi na rzecz tego, aby szkoła ta mogła nadal sprawnie rosnąć w siłę i być miejscem wszechstronnego rozwoju młodzieży, która decyduje się na podejmowanie w nim nauki.  Z tym dniem Fundacja stała się organem prowadzącym Liceum. 

Jest to wynik, między innymi, podpisania w lipcu 2021 roku przez Fundację specjalnej Deklaracji Patronackiej, zainicjowanej przez Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, w której Miasto Gdańsk oraz dwie uczelnie partnerskie Politechnika Gdańska i Gdański Uniwersytet Medyczny przystąpiły do bliskiej współpracy na rzecz wspierania rozwoju Szkoły. Fundacja swoim doświadczeniem, jako organ prowadzący, ma wzmocnić jej prowadzenie oraz skoordynować współpracę instytucji działających na  jej rzecz.