Wizyta Wiceprezydent Miasta Gdańska, Moniki Chabior w PPP nr 5 w Gdańsku

W dniu 18.11.2021, tuż przed Międzynarodowym Dniem Praw Dziecka, Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 5 w Gdańsku odwiedziła Monika Chabior – Zastępczyni Prezydenta ds. rozwoju społecznego i równego traktowania. Podczas wizyty towarzyszyli jej Wiceprezes zarządu Fundacji Pozytywne Inicjatywy – Piotr Szeląg oraz przedstawicielka Rady Rodziców, Paulina Gliszczyńska. Goście zostali powitani przez Dyrektora placówki Kamillę Król oraz przez Radę Dzieci. Tematem przewodnim spotkania były prawa dziecka.

Rada Dzieci powstała w przedszkolu, aby reprezentować głos najmłodszych w kontaktach z dyrekcją, z dorosłymi. Co roku z każdej grupy w sposób demokratyczny wybierana jest 1 osoba. Tak utworzona reprezentacja otrzymuje symboliczny klucz od przedszkola na znak, że głos dzieci jest ważny i są one brane pod uwagę przy podejmowaniu wielu kluczowych decyzji. Rada Dzieci w „Piąteczce” powstała po to, by zaszczepić wśród dzieci poczucie sprawstwa, możliwość działania dla swojej społeczności przedszkolnej, jest częścią wychowania obywatelskiego.

Podczas spotkania odbyła się debata na temat praw dziecka. Przedstawiciele dzieci opowiedzieli o tym, jak rozumieją prawa dziecka i dlaczego są one ważne. Mówiono, m.in. o prawie do zabawy, np. klockami i z kolegami, w udawanie psa, prawie do edukacji i do odmienności. Istotnym elementem debaty było stwierdzenie, że prawa dzieci są niezbywalne, tzn. niezależnie od wieku, koloru skóry, płci, religii, niepełnosprawności czy statusu majątkowego. Pani Wiceprezydent w podsumowaniu powiedziała, że życzyłaby sobie, aby częściej debaty z dorosłymi odbywały się w takiej atmosferze, tzn. merytorycznie, rzeczowo i z poszanowaniem współrozmówców.

Elementem tego niezwykłego spotkania był także quiz. Choć był on zabawą, to poruszane tematy były jak najbardziej poważne. Oprócz ciekawostek, dotyczących miasta Gdańska, pojawiły się zagadnienia, związane z tolerancją, demokracją, ojczyzną. Dzieci miały także pytania do Pani Wiceprezydent np. czym zajmuje się w swojej pracy, czy ma psa i jakie są jej ulubione miejsca w Gdańsku. Pani Monika Chabior wyjaśniła, że jej praca jest trochę podobna do budowania z klocków – musi różne sprawy układać w większą całość. Kocha psy, ma własnego dużego psa, a wszystkie dotychczasowe czworonogi trafiły do niej ze schroniska. Ulubione miejsca Pani Wiceprezydent w Gdańsku to Oliwa oraz Stary Targ. Dzieci zapamiętały także paszport covidowy, który Pani Wiceprezydent pokazała im w swoim telefonie.

Kolejną częścią spotkania było oprowadzenie gości po przedszkolnej placówce przez Radę Dzieci. Gdańską „Piąteczkę” wyróżniają metody pracy z dziećmi, a dokładnie plan daltoński. Taka forma pracy z dziećmi uczy ich samodzielności, refleksji i współpracy. Jakież było zaskoczenie Pani Wiceprezydent, gdy okazało się, że jej zdjęcie znajduje się na tablicy obecności w grupie Wędrowników i że pełni ona tego dnia dyżur w kąciku bibliotecznym. Dzieci wyjaśniły jej ideę tablicy planowania pracy oraz sens par daltońskich. Pani Wiceprezydent była tego dnia w parze daltońskiej z Weroniką. Monika Chabior odwiedziła także inne przedszkolaki w ich grupach, miała okazję przyjrzeć się organizacji przestrzeni w salach oraz pomocom dydaktycznym, z którymi pracują przedszkolaki.

Dla dzieci był to dzień niezwykły z kilku powodów: taka wizyta to dla nich trening radzenia sobie z tremą, nauka, jak zachować się w ważnych momentach w życiu, jak przyjmować gości i jak się do tego przygotować, jak rozmawiać, dyskutować. Spotkanie to było dla przedszkolaków z „Piąteczki” życiową lekcją postaw obywatelskich i poczucia, że są one ważne nie tylko na arenie przedszkolnej, ale i w przestrzeni miejskiej Gdańska.