Warsztaty Taneczne

W ramach współpracy Pozytywnych Inicjatyw z Uniwersytetem Gdańskim, w Pozytywnej Szkole Podstawowej im. Arkadiusza Arama Rybickiego w Gdańsku odbyły się interesujące warsztaty artystyczne „Poznać Taniec” z tańca musicalowego oraz jazzowego dla uczęszczających do szkoły uczniów. Poprowadzili je studenci Wydziału Filologicznego UG oraz Państwowego Policealnego Studium Wokalno-Aktorskiego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni- Agata Mociak i Kacper Jura w ramach realizacji swojego projektu dyplomowego, którego opiekunem jest Pani dr Sylwia Dobkowska.

Celem tych zajęć było pokazanie uczestnikom jak świadomość własnego ciała rzutuje na życie codzienne. W czasie warsztatów studenci zwracali uwagę na mowę ciała, postawę czy koordynację ruchową. Chcieli pokazać, że taniec nie jest tylko odtwórczą formą zarezerwowaną dla nielicznej i elitarnej grupy, ale że taniec to przede wszystkim doskonały sposób na zdrową formę wyrażania emocji.

Uczestnicy z pasją zaangażowali się w zaproponowane zajęcia i optymalnie wykorzystali tą niecodzienną możliwość poszerzenia własnych umiejętności licząc na kontynuację tego typu zajęć.

Zapraszamy do obejrzenia relacji.