Włoska prasa o Pozytywnym Przedszkolu

Zespół Publicznego Pozytywnego Przedszkola nr 7 w Gdańsku, realizuje autorski program przybliżania kultury i języka Włoch wśród dzieci. W jego ramach nawiązał współpracę z kilkoma placówkami na Półwyspie Apenińskim. Rozwija się ona na tyle owocnie i wartościowo dla każdej ze społeczności, że została zauważona przez włoską prasę i na łamach regionalnej gazety o zasięgu krajowym ” IL SECOLO XIX” ukazał się poświęcony jej artykuł. Z dumą prezentujemy mówiący o naszych działaniach tekst w języku Dantego.