Rocznica śmierci Pawła Adamowicza

Dziś przypada trzecia rocznica tragicznej śmierci Prezydenta Pawła Adamowicza.Pozostaje on w naszej wdzięcznej pamięci, jako otwarty i odważny gospodarz Gdańska. Człowiek, który rozumiał wagę i znaczenie edukacji i opieki w życiu społecznym miasta.Pamiętamy i dziękujemy.