Akredytacja Erasmus+ dla ULO

Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące im. Pawła Adamowicza w Gdańsku otrzymało Akredytację Erasmus Plus. Znalazło się w prestiżowym gronie około 100 szkół, które w tym roku otrzymały ten „biletu wstępu do programu” w sektorze edukacja szkolna. Akredytacja daje uproszczony dostęp do możliwości uzyskania dofinansowania na realizowanie mobilności uczniów i kadry szkoły, jest rodzajem członkostwa w programie w kolejnych latach. Akredytacja Erasmusa jest przyznawana na do 2027 r.  Stanowi ona potwierdzenie, że Szkoła stworzyła plan realizacji wysokiej jakości działań w zakresie mobilności w ramach szerzej zakrojonych działań wpisujących się w jej rozwój. Plan ten nazywany jest Planem Erasmusa i stanowi kluczowy element wniosku o Akredytację.

Priorytetowe zadania zgodne z Planem Erasmus+, które zostały ujęte i zaakceptowane we wniosku złożonym przez ULO to:

  • Zapewnienie Uczniom jak najwyższego poziomu edukacji tak w płaszczyźnie dydaktycznej i wychowawczej (wielokulturowość, europejskość, tolerancja);
  • Zwiększenie atrakcyjności poziomu nauczania dzięki synergicznemu charakterowi projektów europejskich;
  • Podnoszenie kompetencji cyfrowych, szczególnie istotnych w kontekście funkcjonowania szkół w obliczu pandemii korona wirusa;
  • Podnoszenie umiejętności językowych;
  • Nadanie Uniwersyteckiemu Liceum Ogólnokształcącego europejskiego wymiaru i charakteru;
  • Uczestnictwo w rozpoznawaniu i poszukiwaniu rozwiązań problemów współczesnego świata;
  • Wdrażanie młodego pokolenia w specyfikę europejskiego rynku pracy.

Udział w projekcie umożliwia szkole otwieranie się na świat i współpracę międzynarodową.