Integracja dzieci i młodzieży z Ukrainy

Do społeczności naszych placówek dołączają dzieci przybyłe z objętych wojną terenów Ukrainy. W proces ich adaptacji i przyjęcia są włączeni psycholodzy, pedagodzy, nauczyciele, rodzice, ale przede wszystkim uczęszczające do placówek dzieci i młodzież. Jest to wielkie wyznanie, gdyż proces ten ma w sobie wiele wymiarów. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i wrażliwość w trudnej sytuacji. W całym tym doświadczeniu ważne jest rozumienie rodzących się emocji i wzajemna sprawna komunikacja.