Światowy Dzień Ziemi w Placówkach Pozytywnych Inicjatyw

W piątek 22 kwietnia obchodzony był Światowy Dzień Ziemi, którego celem jest promowanie postaw proekologicznych i zwiększenie świadomości dotyczącej zagrożeń ekosystemu naszej planety. Był on w naszych placówkach okazją do licznych zajęć o tematyce ekologicznej. Powstał szereg prac plastycznych mówiących o kwestiach związanych z ochroną naszej planety, miały miejsce prelekcje, ale była to też okazja do pierwszych wiosennych prac w ogrodach edukacyjnych.

W kształtowaniu świadomości ekologicznej naszych wychowanków stawiamy na jak najwięcej bezpośrednich doświadczeń pokazujących celowość takich postaw i zaangażowania w nie. Bezpośredni kontakt z przyrodą i prace w ogrodach to najlepsza motywacja, która rozwija wiedzę i wyobraźnię.