Hipoterapia w Pozytywnych Przedszkolach

Dzięki otrzymaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej wychowankowie dwóch gdańskich Publicznych Pozytywnych Przedszkoli w tym semestrze, mają możliwość uczestniczyć w zajęciach z hipoterapii. Dają one niepowtarzalną okazję przedszkolakom do bezpośredniego kontaktu z końmi, poznania ich natury i funkcjonowania oraz pracy nad rozwojem swojej kondycji fizycznej i kształtowaniem właściwej postawy ciała. Hipoterapia będąca metodą rehabilitacji wieloprofilowej czyli psycho-ruchowej, oddziałuje jednocześnie psycho-motorycznie, psychoruchowo, sensorycznie, psychicznie i społecznie. Cieszymy się, że dzięki wsparciu europejskiemu nasi wychowankowie mogą uczestniczyć w tych inspirujących i rozwijających zajęciach w ramach funkcjonowania publicznej placówki przedszkolnej.