Przedszkole Daltońskie w Gdańsku

Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 5 w Gdańsku zostało certyfikowanym Przedszkolem Daltońskim. To czwarta tego typu placówka na gdańskiej mapie edukacyjnej. Otrzymanie tego certyfikatu jest wynikiem kilkuletniego procesu wprowadzania planu daltońskiego jako sposobu pracy w placówce i dokonanego audytu, który zakończył się w ostatnich dniach. Plan Daltoński to idea, będącą sposobem myślenia o uczeniu i nauczaniu, o roli ucznia i nauczyciela w procesie edukacyjnym oparta na samodzielności, odpowiedzialności, refleksji i współpracy. Wywodzi się od amerykańskiej nauczycielki i twórczyni systemu indywidualnej pracy uczniów Helen Parkurst. Gratulujemy Pani Dyrektor oraz całemu zespołowi wyniku ich owocnej i zaangażowanej pracy.