Wyróżnienie dla ULO

Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące im. Pawła Adamowicza zostało wyróżnione jako jedna z dwóch szkół w Gdańsku, w ogólnopolskim rankingu szkół przyjaznych LGBTQ+. Uroczystość z tej okazji w czasie, której wręczono okolicznościowe dyplomy, miała miejsce w Urzędzie Miasta w obecności Zastępczyni Prezydenta Miasta Gdańska Pani Moniki Chabior. Wyróżnienie to jest o tyle ważne i cenne, iż jest one przyznawane przez samych uczniów na podstawie przesyłanych przez nich niezależnych opinii. Ma to ogromne znaczenie w kontekście wyników tegorocznych badań wskazujących, że około pół miliona polskich uczniów i uczennic nie czuje się bezpiecznie w swojej szkole. Gratulujemy nauczycielom i uczniom szkoły bezpiecznej, otwartej, tolerancyjnej, w której każdy uczeń ma poczucie wsparcia i przyjaznej atmosfery.