Święto Wolności i Praw Obywatelskich

4-5 czerwca w Gdańsku odbyło się Święto Wolności i Praw Obywatelskich. Organizowane jest przez Miasto Gdańsk, Europejskie Centrum Solidarności i Fundację Gdańską dla uczczenia częściowo wolnych wyborów do parlamentu w czerwcu 1989 roku. W jego obchodach wzięli udział także przedstawiciele Pozytywnych Inicjatyw włączając się wydarzenia między innymi dotyczące edukacji. Ważnym tego punktem była debata „Szkoła Równego Startu”. Polecamy relację i materiał tego wydarzenia: https://www.gdansk.pl/wiadomosci/Wnioski-z-debaty-Szkola-Rownego-Startu,a,221676