Wsparcie dla Wspierających- Konferencja

Zapraszamy na Konferencje Wsparcie dla Wspierających 10 czerwca 2022 r. O godz. 13.00 w Bibliotece w Kokoszkach przy Pozytywnej Szkole Podstawowej im. Arkadiusza Rybickiego w Gdańsku.
Od ponad stu dni trwa wojna w Ukrainie. Wielu z nas, w różnej formie i intensywności zaangażowało się w pomoc i wsparcie osobom dotkniętym tragedią wojny w Ukrainie. Każdego dnia spotykają nas trudne wiadomości. Stają przed nami różne wyzwania, od codziennych prozaicznych zmagań po konieczność konfrontowania się z życiowymi decyzjami. To wszystko rodzi w nas różne emocje, pytania. Czasem może też pojawić się odczucie zmęczenia i wypalenia.
Warto w tym doświadczeniu próbować zrozumieć zachodzące w nas procesy, wzajemnie nieść sobie wsparcie. W tym celu chcielibyśmy zaprosić wszystkich zainteresowanych na spotkanie w ramach, którego będziemy mogli podzielić się własnymi doświadczeniami, zdobyć profesjonalną wiedzę dotyczącą kształtowania się emocji wobec doświadczenia kryzysu emigracyjnego, działań pomocowych, ale też szukać rozwiązań jak skutecznie nieść pomoc osobom, które doświadczają dziś wojny za naszą granicą. Swoimi doświadczeniami oraz propozycjami rozwiązań podzielą się nasi goście, którzy od początku stawiają czoła tym wyzwaniom.
Wśród zgromadzonych głos zabiorą:

1. Zastępczyni Prezydenta Miasta Gdańska – Monika Chabior

2. Dobrawa MorzyńskaFundacja Gdańska – Platforma gdanskpomaga.pl, jako model łączenia sił w organizowaniu i koordynowaniu udzielania pomocy.

3. Anna Fabiszewska – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku – Praktyczny wymiar pomocy psychologicznej i materialnej organizowany przez instytucja rządowe i samorządowe w Gdańsku.

4. Renata Kardasz – Urząd Pracy w Gdańsku – Wsparcie w poszukiwaniu pracy.

5. Edyta Zaleszczak-Dyks – Gdańskie Centrum Świadczeń – Wsparcie finansowe dla obywateli Ukrainy – na podstawie regulacji Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa- możliwości i wyzwania.

Program:
13.00-14.00 Wsparcie dla Wspierający- doświadczenia i wyzwania (głos zabiorą goście).
14.00-15.00 Dyskusja

Zapraszamy!