Uroczysta Inauguracja roku szkolnego oraz nowej siedziby Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego im. Pawła Adamowicza w Gdańsku

Drugiego września Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące im. Pawła Adamowicza rozpoczęło rok szkolny w nowej świeżo wyremontowanej siedzibie przy ul. Traugutta 92 w Gdańsku.

Na uroczystość przybyli wszyscy uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz liczni goście. W śród nich Zastępczyni Prezydenta Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania Monika Chabior oraz Rektorzy Uniwersytetu Gdańskiego – prof. Piotr Stepnowski, Politechniki Gdańskiej – prof. Krzysztof Wilde, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – prof. Marcin Gruchała, prof. Adam Bodnar, liczni parlamentarzyści na czele z Panem Marszałkiem Bogdanem Borusewiczem, radni Miasta  na czele z Przewodniczącą Rady Miasta Gdańska Agnieszką Owczarczak, Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego Grzegorz Szczuka, Dyrektor Departamentu Oświaty Urzędu Marszałkowskiego Adam Krawiec, Dyrektor Jerzy Wiśniewski z Gdańskiego Kuratorium Oświaty, przedstawiciele związku Farenheita, dyrektorzy gdańskich szkół średnich oraz przedstawiciele licznych organizacji pozarządowych i instytucji współpracującymi ze szkołą oraz Pozytywnymi Inicjatywami- organu prowadzącego szkołę.

Gośćmi specjalnymi byli Pani Magdalena Adamowicz, małżonka patrona wraz z córką Teresą oraz Piotr Jacoń, dziennikarz, ale przede wszystkim tata, który skierował do zgromadzonych przesłanie na ten rok szkolny. Odczytany też został list Piotra Adamowicza, brata patrona, który z racji trwających obrad Sejmu nie mógł przybyć osobiście.  Za pomocą nagrań do wszystkich uczestników wydarzenia swoje pozdrowienia skierowali przedstawiciele świata kultury Iza Kuna, Agata Kulesza, Kasia Nosowska, prof. Michał Rusinek, prof. Jerzy Bralczyk, Arkadiusz Jakubik, Ralph Kamiński oraz Janusz Gajos.

Po części oficjalnej, licznych wystąpieniach,  młodzież wraz z rodzicami, nauczycielami i gośćmi uczestniczyła w uroczystym bankiecie oraz miała możliwość zabawy w ramach „pozytywnego dancefloor”.