Nowoczesna przestrzeń w szkole

Istotnym elementem w edukacji i wychowaniu jest dostarczanie dobrych wzorców w tym też poprzez zapewnienie estetycznej przestrzeni do nauki i wypoczynku w szkole. Świadomość i wyczucie estetyczne kształtuje się w nas między innymi po przez to co nas otacza. Dbając o to w Pozytywnej Szkole Podstawowej im. Arkadiusza Arama Rybickiego w Gdańsku powstała kreatywna przestrzeń do nauki i rekreacji, której uczniowie nadali nazwę „oaza spokoju”. To miejsce, gdzie można, wypocząć, czytać, spotkać się, rozmawiać, bawić się, uczyć, uczestniczyć w indywidualnych zajęciach.