Współpraca Pozytywnych Inicjatyw z uczelniami Farenheita w praktyce

Szeroka współpraca Pozytywnych Inicjatyw z uczelniami Farenheita, w tym Uniwersytetem Gdańskim, znajduje swój różnoraki wyraz.  Między innymi poprzez uczestnictwo uczniów Liceum Akademickiego w Pucku w zajęciach z podstaw przedsiębiorczości na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie prowadzonych przez wykładowców z UG. To okazja dla uczniów do bezpośredniego kontaktu ze środowiskiem i klimatem uczelni, ale też i pewien przedsmak życia studenckiego motywujący do wytężonej pracy na rzecz przyszłości.