Dzień Patrona w Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym im. Pawła Adamowicza

10 stycznia 2020 roku Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące otrzymało zaszczytne imię Pawła Adamowicza, który był pomysłodawcą powstania w Gdańsku Liceum Ogólnokształcącego ściśle współpracującego z wyższymi uczelniami.  

W bieżącym roku szkolnym obchody Dnia Patrona odbyły się 13 stycznia.

Po przywitaniu gości przez Prezesa Fundacji Pozytywne Inicjatywy Pana Arkadiusza Gawrycha, Dyrektor Szkoły Pan Waldemar Kotowski, w swoim wystąpieniu, nawiązał do idei powstania szkoły. Przedstawił wizję szkoły, którą w swojej książce Gdańsk jako wspólnota zawarł Paweł Adamowicz. Następnie zaprezentowano efekty edukacyjnej pracy uczniów i nauczycieli. Przedstawiono trzy projekty zrealizowane przez klasy humanistyczne:

  • Poetyckie arboretum, czyli drzewa w poezji polskiej XX i XXI wieku. Antologia – przygotowany przez klasę drugą Dantyszka;
  • Roz-czytywanie teatru. Lekcja performatywna na temat spektaklu „Tango. Na pełnym morzu” zrealizowanego przez Teatr Miejski w Gdyni – projekt klasy trzeciej Mrongowiusza;
  • Wspomnienie o Pawle Adamowiczu… inne niż zwykle – przygotowany przez klasę pierwszą Stanisławy Przybyszewskiej.

Dotychczasowa działalność edukacyjna szkoły jak i treść i sposób wykonania projektów stanowią potwierdzenie, że społeczność szkolna Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego sprostała zadaniu wyznaczonemu przez Pawła Adamowicza

Po prezentacji edukacyjnych dokonań głos zabrali goście biorący udział w uroczystości – Pan Piotr Borawski Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska oraz prof. dr hab. Piotr Stepnowski Rektor Uniwersytetu Gdańskiego. Pan Dyrektor Liceum odczytał list przesłany przez Pana Piotra Adamowicza.