Porozumienie o współpracy z Politechniką Gdańską

Technikum Informatyczne im. Macieja Płażyńskiego w Pucku od lat ściśle współpracuje z Politechniką Gdańską. Partnerstwo to przynosi bardzo konkretne owoce w procesie nauczania i kształtowania umiejętności młodzieży. Biorąc pod uwagę dalsze plany rozwoju szkoły i działania na rzecz szkolnictwa zawodowego w siedzibie Politechniki Gdańskiej odbyło się podpisanie kolejnej już umowy o współpracy. Była to też okazja do podsumowań oraz omówienia dalszych możliwości wzajemnego zaangażowania na rzecz uczniów. Na spotkaniu obecni byli Pani Prof. PG Barbara Wikieł- Prorektor do spraw studenckich, Pani Dyrektor Małgorzata Oberzig oraz dr Piotr Szeląg- wiceprezes Pozytywnych Inicjatyw.

fot. Krzysztof Krzempek