Pozytywna Przychodnia Lekarska w Gdańsku – Kokoszkach

W drugim kwartale tego roku rozpocznie swoją działalność Pozytywna Przychodnia Lekarska przy ul. Św. Brata Alberta 26 w Gdańsku świadcząca podstawową opiekę zdrowotną dla dzieci i dorosłych. Świadczenia będą udzielane w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zapraszamy do kontaktu Lekarzy Medycyny oraz Pielęgniarki chcących dołączyć do naszego zespołu pod numerem telefonu: + 48 58 350 61 41 lub e-mail: biuro@pozytywneinicjatywy.pl