Słoneczne Szkoły Powiatu Puckiego

W ostatnich dniach grudnia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego miała miejsce ważna uroczystość podpisania umów i wręczenia symbolicznych czeków,  gdzie wśród beneficjentów znalazły się  Pozytywne Inicjatywy wraz z Partnerami: Powiatem Puckim, Gminą Miasta Puck, Gminą Krokowa, Gminą Władysławowo oraz Gminą Puck. To wyniki realizacji wspólnego projektu „Słoneczne Szkoły Powiatu Puckiego”.  Jego celem jest poprawa bezpieczeństwa energetycznego oraz zwiększenie wykorzystania potencjału OZE na terenie powiatu puckiego, co przyczyni się m.in. do ograniczenia emisji szkodliwych substancji do środowiska. Dla Pozytywnych Inicjatyw działania proekologiczne zarówno infrastrukturalne jaki i edukacyjne od początku mają priorytetowe znaczenie.