Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące im. Pawła Adamowicza w Gdańsku

Najbliższe tygodnie dla wielu ósmoklasistów to czas wyboru szkoły średniej. Zachęcamy do obejrzenia filmu pokazującego jakie na co dzień i w praktyce jest Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące im. Pawła Adamowicza w Gdańsku, jedyna szkoła średnia w Polsce posiadająca tak szerokie wsparcie trzech uczelni wyższych- Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej oraz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.