Projektowanie w ULO

Uczniowie Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego im. Pawła Adamowicza w Gdańsku pracowali nad projektem zagospodarowania przestrzeni wokół budynku swojej szkoły przy ul. Traugutta 92. W pierwszym etapie pracę grup roboczych w ramach warsztatów architektonicznych koordynowali rodzice – architekci wnętrz i przestrzeni. W drugim etapie z czterech projektów powstał jeden, zawierający w sobie esencję najlepszych pomysłów i rozwiązań. W jego ramach między innymi znajdą się przestrzenie do rekreacji, amfiteatr, zieleńce czy też warzywne rabaty. Teraz nadszedł czas na działania prowadzące do zdobycia środków na realizację tej koncepcji podsumował działania wiceprezes Pozytywnych Inicjatyw- Piotr Szeląg. Podkreślił, że Fundacja Pozytywne Inicjatywy będąca organem prowadzącym szkołę, już od początku dysponowania nową jej siedzibą szuka możliwości sfinansowania rewitalizacji terenu szkoły i dostosowania go do potrzeb młodzieży. Podziękował też Rodzicom za zaangażowanie w ten projekt, który jest jak podkreślił wzorcowym przykładem współpracy Uczniów, Nauczycieli i Rodziców na której opiera się filozofia edukacyjna placówek Pozytywnych Inicjatyw.