Posiedzenie Rady Programowej ULO

W czwartek, 22 czerwca w siedzibie Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego im. Pawła Adamowicza w Gdańsku odbyło się podsumowujące rok szkolny posiedzenie Rady Programowej szkoły powołanej przez Rektora Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Piotra Stepnowskiego. Omówione zostały zrealizowane w kończącym się roku szkolnym działania na rzecz szkoły i zaangażowanie Uczelni Fahrenheita w ramach patronatu.

W spotkaniu udział wzięli: dr hab. prof. UG Arnold Kłonczyński, prorektor UG, dr Piotr Szeląg, wiceprezes Pozytywnych Inicjatyw, dr hab. Małgorzata Grembecka, kierownik Katedry i Zakładu Bromatologii GUMed, dr Barbara Wikieł, prorektor ds. studenckich PG oraz dyrektor ULO Waldemar Kotowski.

Omówione zostały szczegółowe kwestie dotyczące zrealizowanych działań uczelni członkowskich FarU na rzecz Szkoły takie jak między innymi: udział uczniów w zajęciach akademickich, zaangażowanie wykładowców w działalność dydaktyczną oraz kół zainteresowań działających w ULO czy opieka mentorska. Podjęto również kwestię uczestnictwa uczniów w inicjatywach, projektach oraz wydarzeniach podejmowanych przez uczelnie patronackie. Zaplanowano w oparciu o dotychczasowe doświadczenia nowe działania, które będą realizowane w przyszłym roku szkolnym. Uczestnicy spotkania z satysfakcją przyjęli fakt, że w tegorocznej rekrutacji do szkół średnich ULO było jedną z najczęściej wybieranych szkół w Gdańsku jako szkoła pierwszego wyboru przez absolwentów szkół podstawowych. Jest to potwierdzenie, że jedyna w Polsce szkoła średnia działająca z tak szerokim wsparciem akademickim cieszy się dużym zainteresowaniem i jest ważnym punktem na mapie polskiej edukacji.