URANIUM w Technikum Informatycznym

W Technikum Informatycznym im. Macieja Płażyńskiego w Pucku  odbyło się spotkanie organizacyjne dotyczące współpracy w ramach programu URANIUM, w którym wraz z Dyrekcją szkoły uczestniczyli pracownicy naukowi Politechniki Gdańskiej dr hab. Piotr Bartłomiejczyk, prof. PG oraz opiekun projektu dr Agnieszka Bartłomiejczyk, prof. PG. Projekt zatytułowany Technologie komputerowe i narzędzia matematyczne w kształceniu przyszłych inżynierów pozwoli uczniom szkoły nabyć wiedzę między innymi z zakresu projektowania gier z teorią grafów, analizy danych i prognozy oraz uczenia maszynowego. Zajęcia prowadzone przez wykładowców będą odbywać się na Politechnice Gdańskiej oraz w pracowniach przedmiotów zawodowych technikum.