Uroczysta Inauguracja roku szkolnego w Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym im. Pawła Adamowicza w Gdańsku

W pierwszym dniu nowego roku szkolnego w auli Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2023/24 Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego im. Pawła Adamowicza w Gdańsku. Wśród licznie zgromadzonych Uczniów, Rodziców, Nauczycieli i Pracowników szkoły obecni byli przedstawiciele gdańskich uczelni współtworzących szkołę oraz liczni goście.

Wśród nich Rektor Politechniki Gdańskiej prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Piotr Stepnowski oraz prof. Ewa Maria Słomińska – prodziekan ds. Nauki i Kształcenia Kadr Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Organ Prowadzący szkołę reprezentował dr Piotr Szeląg – wiceprezes Pozytywnych Inicjatyw. W imieniu Pomorskiego Kuratora Oświaty list z życzeniami odczytała Pani wizytator Renata Matys. Na uroczystości obecni byli między innymi: dri Barbara Wikieł prof. PG – Prorektor ds. studenckich Politechniki Gdańskiej – członek Rady Programowej Liceum, dr hab. Arnold Kłonczyński prof. UG – Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia Uniwersytetu Gdańskiego – członek Rady Programowej Liceum, prof. dr hab. inż. Jacek Stefański – Dziekan Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG, Katarzyna Zygmunt – zastępca dyrektora Związku Uczelni Farenheita, Małgorzata Mielewczyk – Inspektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gdańska, dr hab. Marcin Michała Wiszowaty, prof. UG – Prodziekan ds. Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju Wydziału Prawa i Administracji UG., dr Brygida Mielewska – prodziekan Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej PG, dr inż. Jacek Lebiedź – Koordynator Akademii Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG.

Pani doktor Magdalena Mazur-Milecka z Katedry Inżynierii Biomedycznej Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej wygłosiła wykład inauguracyjny na temat sztucznej inteligencji.

Uroczystość była okazją do podsumowań dotychczasowych osiągnięć, ale też zakreślenia jasnych planów na najbliższe miesiące wytężonej pracy. W tym roku społeczność szkoły poszerzyła się o pięć nowych oddziałów.