Szkolenie Poligonowe LSM

Klasa IV Oddziału Przygotowania Wojskowego  Liceum Służb Mundurowych w Pucku zakończyła Szkolenie Poligonowe podsumowujące czteroletni okres nauki z przedmiotu Służby Mundurowe -przewidzianego dla oddziałów OPW. Szkolenie odbywało się na bazie wojskowej jednostki patronackiej tj. 43. Batalionu Saperów Flotylli Obrony Wybrzeża i Garnizonu Władysławowo w Rozewiu. Za organizację przedsięwzięcia oraz profesjonalne prowadzenie zajęć – Dowódcy komandorowi podporucznikowi Sebastianowi Tesarowskiemu oraz instruktorom – kadrze zawodowej Batalionu uczniowie oraz Dyrekcja składają ogromne podziękowania.