Program Erasmus + w LA

Kolejny projekt w ramach Programu Erasmus+ realizowany jest przez uczniów Liceum Akademickiego im. Macieja Płażyńskiego w Pucku. Tym razem uczniowie wraz z opiekunami wyruszyli do Hiszpanii. W jednej ze szkół partnerskich będą realizować projekt zatytułowany „Eko-szkoła na miarę potrzeb współczesnego świata – młodzi działają dla środowiska”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Akredytacji programu Erasmus+ przyznanej Liceum.