Słoneczne szkoły i przedszkola

Z radością prezentujemy jeden z efektów naszego projektu „Słoneczne Szkoły Powiatu Puckiego, Powiatu Gdańskiego i Gdańska ” realizowanego wraz z Partnerami Gminą Puck, Gminą Krokowa, Gminą Władysławowo, Gminą Miasta Puck oraz Powiatem Puckim w jednej z lokalizacji w Leśniewie. Jego celem, dzięki środkom europejskim jest poprawa bezpieczeństwa energetycznego oraz zwiększenie wykorzystania potencjału OZE na terenie powiatów puckiego i gdańskiego oraz miasta Gdańska, co przyczyni się między innymi do ograniczenia emisji szkodliwych substancji do środowiska. W jego ramach obiekty użyteczności publicznej takie jak szkoły czy przedszkola wyposażone zostaną w instalacje fotowoltaiczne produkujące energie z OZE. Produkowana energia wykorzystywana będzie na potrzeby własne. Jest to przykład systemowych działań dotyczących wykorzystania ekologicznej energii i wykorzystania innowacyjnych rozwiązań.

https://fb.watch/owCKV_M4eO/