Budżet uczniowski w Pozytywnej Szkole Podstawowej w Gdańsku

Czym jest budżet obywatelski wie z pewnością większość z nas, a czym jest budżet uczniowski? To może wiedzieć mniej osób. I właśnie dlatego, w tym roku szkolnym w Pozytywnej Szkole Podstawowej w Gdańsku startujemy z budżetem uczniowskim. Daje on możliwość rozwijania zarządzania finansami oraz wzmacnia odpowiedzialność społeczną wśród dzieci i młodzieży. Może być wykorzystywany do finansowania różnych inicjatyw społecznych, kulturalnych czy edukacyjnych w szkole. Daje to uczniom możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły poprzez organizację wydarzeń czy projektów. Uczestnictwo w procesie decyzyjnym dotyczącym budżetu może zwiększyć zaangażowanie uczniów w życie szkoły. Czują się oni bowiem bardziej zaangażowani, gdy mają wpływ na to, jakie projekty są finansowane w ich szkole. To pilotażowe działanie. Już dziś ciekawi jesteśmy jaki będzie jego efekt, ale to z pewnością jedna z angażujących form edukacji, która nie tylko uczy, ale i kształtuje odpowiedzialne społecznie postawy. Trzymamy kciuki!