Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

MPI w Owidzu

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku zaprasza na bezpłatne konsultacje indywidualne w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej. W ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego pracownicy Punktu będą do Państwa dyspozycji dnia 09.05.2015 w Owidzu. W trakcie dyżuru można będzie uzyskać informację w zakresie nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 oraz aktualnie dostępnych możliwości uzyskania wsparcia przez podmioty gospodarcze, JST oraz podmioty III sektora. Z naszych usług w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego mogą skorzystać wszyscy zainteresowani tematem funduszy europejskich. W szczególności zapraszamy przedsiębiorców oraz osoby fizyczne planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej. Mobilny Punkt Informacyjny w Owidzu będzie funkcjonował w dniu 9 maja 2015 r. w Grodzisku Owidz ul. Rycerska 1 w godzinach 9.30-13.00. Konsultacje są bezpłatne. Serdecznie zapraszamy.

Pokaż więcej →