Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku

Zobacz wpisy

Od 2015 roku Lokalna Grupa Działania „Małe Morze” prowadzi Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich z siedzibą w Malborku, należącej do Sieci Lokalnych Punktów Informacyjnych FE. Zadaniem Punktów jest świadczenie bezpłatnych usług informacyjnych o Funduszach Europejskich w perspektywie finansowej 2014- 2020.

W województwie pomorskim działa 5 Punktów Informacyjnych, w tym 4 Lokalne: w Gdańsku, Słupsku, Chojnicach i Malborku oraz Główny Punkt Informacyjny w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.

Usługi Informacyjne udzielane są bezpłatnie, realizowane dzięki uzyskaniu wsparcia przez LGD „Małe Morze” i finansowane ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014- 2020.

LPI FE w Malborku zajmuje się udzielaniem informacji o Funduszach Europejskich w formie:

Punkty realizują rozszerzoną działalność informacyjną obejmującą:

LPI FE w Malborku zajmuje się udzielaniem informacji o Funduszach Europejskich na terenie 5 powiatów:

  1. malborskim,
  2. tczewskim,
  3. sztumskim,
  4. kwidzyńskim,
  5. starogardzkim.

Serdecznie zapraszamy:

LPI FE w Malborku (Parter Muzeum Miasta Malborka)

Ul. Kościuszki 54,
82-200 Malbork
e-mail: malbork.pife@pomorskie.eu

Godziny pracy:

Poniedziałek 8.00- 18.00
Wtorek – Piątek 8.00- 16.00

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014- 2020.