Pozytywny Żłobek w Gdańsku – Piecki – Migowo

Realizacja projektu pt.
„Pozytywny żłobek w Gdańsku – Piecki – Migowo” 

Zarząd Fundacji Pozytywne Inicjatywy w dniu 14 lutego 2019 r. podpisał umowę z Zarządem Województwa Pomorskiego na realizację projektu pt. „Pozytywny żłobek w Gdańsku – Piecki – Migowo”,  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 5.3 Opieka nad dziećmi do lat 3. 

Projekt skierowany jest do:

Zapraszamy rodziców / opiekunów dzieci do lat 3, którzy są zainteresowani zapisaniem dzieci 
do Pozytywnego Żłobka nr 1 w Gdańsku, przy ul. Matuszewskiego 2 
(dawna ulica Kruczkowskiego) 

do składania formularzy rekrutacyjnych wraz z niezbędnymi załącznikami.

Formularze wraz z niezbędnymi załącznikami powinny zostać złożone w biurze rekrutacyjnym, mieszczącym się w Gdańsku, ul. Matuszewskiego 2.

Składane dokumenty powinny być poprawnie wypełnione i podpisane. Niekompletne zgłoszenia zostaną oddane do uzupełnienia.

Karta-Informacyjna-DzieckaPobierz
Regulamin-uczestnictwa-w-projekcie_Gdańsk-Piecki-Migow-o-21_01.2019Pobierz
Upoważnienie-do-odbioru-dzieckaPobierz
Załącznik-nr-1_Formularz-rekrutacyjnyPobierz
Załącznik-nr-2_Oświadczenie-o-kwalifikowaniu-się-do-udziału-w-projekciePobierz
Załącznik-nr-4_Oświadczenie-Zbiór-Zarządzaanie-RPO-WP-2014_2020Pobierz
Załącznik-nr-3_Deklaracja-uczestnictwaPobierz
Załącznik-nr-5_Oświadczenie-uczestnika-Projektu-w-odniesieniu-do-zbioru-CSTPobierz
Załącznik-nr-6_Oświadczenie-zgoda-na-wizerunekPobierz
Załącznik-nr-7_Wzór-umowy-z-uczestnikamiPobierz
Załącznik-nr-8_Formularz-rezygnacjiPobierz
Załącznik-nr-9-Oświadczenie-uczestnikaPobierz